Corey McCorkle's yayoi @ Middelheim park, Antwerp  
voor een beter sociaal werk  
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
Publicaties

Weergaven onderzoeksresultaten
De 'core' business van lectoraten is natuurlijk het opzetten en uivoeren van praktijkgericht onderzoek. Dit geldt ook voor de leden van het Platform. Over dit onderzoek wordt door de lectoraten natuurlijk zelf afzonderlijk gepubliceerd; informatie hierover is terug te vinden op de websites van de lectoraten zelf. Als er een aanleiding voor is brengt het platform daarnaast ook een gezamenlijke publicatie over hun onderzoeksresultaten uit. Zo'n gelegenheid deed zich voor bij het tienjarig bestaan van het platform, wat resulteerde in de digitale uitgave Tinteling.

Een eerdere aanleiding was de introductie van de Wet maatschappelijke ondersteuning. cover 2009 de praktijk van de wmo

Een groot aantal leden van het platform voert immers onderzoek uit naar de implementatie van de Wetmaatschappelijke ondersteuning. Het gaat meestal om onderzoek in opdracht van een gemeente of (samenwerkingsverbanden van) lokale instellingen.
De uitkomsten van de eerste onderzoeken zijn in 2009 samengebracht in een bundel die is uitgegeven door SWP Uitgeverij. In de diverse hoofdstukken wordt niet alleen een beschrijving gegeven van de uitvoering en uitkomsten van de onderzoeken. Er wordt ook ingegaan op de consequenties van deze uitkomsten voor de beroepspraktijk van de sociaal-agoog. Daarmee wordt tevens aangegeven wat de gevolgen van de invoering van de Wmo moeten zijn voor de beroepsopleidingen voor het sociaal-agogisch werkveld.

Lees hier het eerste hoofdstuk van 'de praktijk van de WMO'!

 

Manifesten
Het Platform heeft tot nu toe twee manifesten over actuele, voor het sociaal agogische werkveld relevante ontwikkelingen uitgebracht.

In oktober 2008 werd in Eindhoven het manifest Wet Maatschappelijke Ondersteuning, met het accent op meedoen overhandigd aan wethouder Hans-Martin Don, tevens WMO woordvoerder voor de G-27.

Ruim een jaar daarvoor, in mei 2007, werd in Utrecht het manifest Betrokken opvoeders, betrouwbare voorzieningen overhandigd aan toenmalig minister Rouvoet.