Corey McCorkle's yayoi @ Middelheim park, Antwerp  
voor een beter sociaal werk  
line decor
  
line decor
>  
 
 
 

 
 
Leergangen

Het platform Lectoren Zorg en Welzijn organiseerde in 2005 voor het eerst een bijeenkomst voor de 'kenniskringleden' van de lectoraten die bij het platform zijn aangesloten. Opzet was om niet alleen elkaar als lectoren te ontmoeten en inspireren, maar ook de overige medewerkers van de lectoraten zo'n uitwisselingsmogelijkheid te bieden. De 'leergang' was zo'n succes dat besloten werd elk jaar zo'n tweedaagse te organiseren. Hoewel de organisatie elk jaar in handen ligt van twee of drie andere lectoren/lectoraten kennen de tweedaagse een paar 'vaste' elementen: een of meer plenaire inleidingen over actuele onderwerpen, twee dagdelen met workshops waarin met name de kenniskringleden aan elkaar hun onderzoeksprojecten presenteren en veel, heel veel mogelijkheden om in een meer informele sfeer elkaar te ontmoeten (lunches, diner, excursies.....). Op deze pagina staat informatie over de leergangen uit 2014, 2013 en 2012; die van 2016 wordt inmiddels voorbereid.

De transitie voorbij – De balans na één kwartaal

april 2015, Tweedaagse lectorenplatform Zorg & Welzijn

De negende editie van het jaarconferentie of tweedaagse vond plaats op 13 en 14 april plaats in Zwolle. Klik hier voor het programma. De bijeenkomst stond in het teken van terug- en vooruitblikken naar de veranderingen die de transities in het sociale domein, waarbij een groot deel van de taken op de terreinen zorg en welzijn onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten is gebracht. De plenaire lezingen werden verzocht door Marjolein Broese van Groenau, Erik Dannenberg en Illya Soffer .

Maandagmiddag en dinsdagochtend waren, zoals vanouds, ingeruimd voor de presentaties van de diverse lectoraten. Een deel ervan is
hier te vinden.

Recycle

april 2013, Jaarconferentie lectoren zorg & welzijn

De inmiddels zevende editie van de Jaarconferentie vond dit jaar plaats in Amsterdam op 10 en 11 april. In het plenaire gedeelte op woensdagochtend gaf Kees Schuyt een openbaar college over verleden, heden en toekomst van de verzorgingsstaat. Diederik Boomsma, lid van het bestuur van de Burke Stichting en voor het CDA lid van de gemeenteraad van Amsterdam verzorgde het co-referaat. De inhoud van het college, het co-referaat en de daaropvolgende discussie is terug te vinden in Tweedaagse Amsterdam. In deze map zijn ook het hele programma van de jaarconferentie en een groot deel van de presentaties in de workshops te vinden.

Het platform bestaat inmiddels 10 jaar en viert daarmee dus zijn tinnen jubileum. Ter gelegenheid daarvan is een bijzondere 'publicatie' uitgebracht: De tinteling. Deze publicatie is volgend op de jaarconferentie op donderdag 11 april door Kees Boeke, portefeuillehouder HSAO in de HBO-raad 'gepresenteerd'. Van de tweedaagse, inclusief de presentatie van Tinteling zijn een groot aantal foto's gemaakt. Wie de sfeer nog een keer wil proeven: klik hier.

Sociaal werk in roerige tijden

maart 2012, jaarconferentie lectoren zorg & welzijn

De lectoren van het Lectorenplatform Zorg & Welzijn organiseren jaarlijks een tweedaagse conferentie. Deze Jaarconferentie (voorheen noemden we dit de HSAO-leergang) heeft tot doel om lectoren en (docent)onderzoekers van kenniskringen en andere geïnteresseerde hogeschooldocenten met elkaar in contact te brengen en kennis te nemen van elkaars onderzoek. Daarnaast biedt de conferentie kenniskringleden gelegenheid om in een informele sfeer hun onderzoek te presenteren en feedback te krijgen. Door het relatief beperkte gezelschap is het een goede gelegenheid om banden tussen de verschillende lectoraten te verstevigen. Onder meer het gezamenlijke diner biedt hiertoe volop de gelegenheid.

De volgende conferentie is op 28 EN 29 MAART 2012  op verschillende locaties in het historische centrum van UTRECHT, onder andere in het middeleeuwse Bartholomeus Gasthuis. Programma en abstracts zijn hier te vinden.