Corey McCorkle's yayoi @ Middelheim park, Antwerp  
voor een beter sociaal werk  
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
Documenten

Onderzoek in de bachelor- en masteropleiding(en) Hogere Sociaal Agogische Onderwijs

De Sectorraad Hsao boog zich in de loop van het studiejaar 2010-2011 over de vraag hoe de doorwerking van de onderzoeksfunctie in onderwijs versterkt kan worden. In het verlengde daarvan is het SectoraalAdviescollege Hsao (SAC HSAO) het gesprek aangegaan met het landelijke platform van lectoren in de sectoren zorg en welzijn. Vanuit het platform is een zogenoemde expertisekring opgericht, bestaande uit dr. Lia van Doorn (HU), dr. Nol Reverda (Hogeschool Zuyd), dr. Martine Noordegraaf (CHE) en Dr. Ir. Rick Kwekkeboom (HvA). Deze kring heeft een stuk geschreven met haar visie op de mogelijkheden en voorwaarden voor het ontwikkelen van een onderzoekstraditie binnen het bachelor onderwijs in het HSAO. Dit stuk is 17 april 2012 met de Regiegroep van het SAC HSAO is besproken. Mede naar aanleiding van dit overleg heeft het SAC HSAO gevraagd of de expertise kring in haar stuk ook aandacht wilde geven aan het onderwijs in onderzoek in de masteropleidingen van het HSAO. De uiteindelijke notitie "Onderzoek in de bachelor- en masteropleiding(en) Hogere Sociaal Agogische Onderwijs"is door zowel het Sectoraal overleg, als de Sectorraad en de Landelijke opleidingsoverleggen positief ontvangen en met positief advies aan de diverse opleidingen binnen het HSAO voorgelegd. De notitie is hier te downloaden.

Kwaliteit van onderzoekscommunicatie

Het platform lectoren Zorg en Welzijn heeft in opdracht van SURF onderzocht hoe de kwaliteit van kennisproducten van hogescholen zichtbaar gemaakt kan worden. Het rapport Praktijkgericht onderzoek en kwaliteitsbeoordeling van kennisproducten richt zich op de communicatie rondom praktijkgericht onderzoek en het informatiegedrag van de lectoren Zorg en Welzijn.


Producten Forum voor Praktijkgericht Onderzoek


Het Forum voor Praktijkgericht Onderzoek - het netwerk van alle lectoren in Nederland en verenigingsorgaan van de Vereniging Hogescholen - heeft in de jaren 2007-2012 gewerkt aan het ontwikkelen van het vak van lector. Dat heeft een aantal documenten opgeleverd die ook voor de lectoren in de sectoren zorg en welzijn van belang zijn. Deze documenten zijn terug te vinden deze link, maar een aantal van hen zijn ook hieronder te downloaden: